ENVIprojekt

Aktuality

Podnikové vzdělávání zaměstnanců 28.12.2020

PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ENVIPROJEKT CZECH S.R.O.

je spolufinancován Evropskou unií.

V rámci projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců budou...

více>>
 

O firmě

Společnost ENVIprojekt CZECH s.r.o. je nezávislou renomovanou poradenskou, projekční, inženýrskou a dodavatelskou firmou na poli ochrany životního prostředí, zaměřenou především na komplexní řešení nakládání s odpady, návrhy technologií v odpadovém hospodářství, využitím dotací pro financování projektů, projektovou přípravu a vlastní realizaci ekologických staveb  souvisejících s odpadovým a vodním hospodářstvím, průzkumnými geologickými (inženýrskogeologickými a hydrogeologickými) pracemi, testováním, sanací starých ekologických zátěží, geotechnickými pracemi pro potřeby staveb.


Pro společnost ENVIprojekt CZECH je typický individuální přístup k zákazníkovi a řešení jeho problémů na míru. Naše zkušenosti v tomto oboru se snažíme uplatňovat i v zahraničí.

Hlavním sídlem společnosti je město Zlín s pobočkou v Havířově, činnost však společnost vyvíjí na území celé České republiky i v zahraničí.

Společnost ENVIprojekt CZECH je držitelem osvědčení odborné způsobilosti poskytování odborných vyjádření podle §11 zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci, jednotliví odborníci jsou držiteli osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru inženýrská geologie, hydrogeologie a sanační geologie

Služby společnosti využívají jak obce a státní správa, tak i privátní subjekty.

Standardem při realizaci projektů s vyšším finančním objemem je úzká spolupráce se zákazníkem na získání finančních zdrojů z operačních programů EU a fondů ČR.

 
 
sgs-logo (1K) sgs-logo (1K)