ENVIprojekt
 
 

Krajinné inženýrství a udržení vody v krajiněSpolečnost ENVIprojekt využívá nejnovějších poznatků v oblasti plánování, efektivního řízení a koordinace prací při realizaci velkých projektů (LogFrame, Microsoft Projekt).

Odpadové hospodářstvíNabízíme řešení veškeré problematiky nakládání s odpady pro celé regiony, města a obce, podniky a firmy na základě požadavků legislativy (dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a souvisejících předpisů), jako je kompletní posouzení stavu odpadového hospodářství oblasti, města nebo obce, firmy, studie z oblasti odpadového hospodářství až po konkrétní řešení nakládání s odpady včetně návrhů technologií.

Projekční práceNabízíme Vám zajištění zpracování kompletní projektové dokumentace pro Vaše investiční záměry – od ekonomických analýz Vašich představ a studií proveditelnosti, přes projektové dokumentace k územnímu či stavebnímu řízení, až po realizační projekty a dokumentace skutečného provedení stavby.

Inženýrská činnostNabízíme Vám spolupráci se zkušeným týmem odborníků, který pro Vás připraví ekonomické, ekologické i technické analýzy stávajících či plánovaných ekologických staveb a provozů. Dále nabízíme zajištění všech potřebných dokumentací, dokladů a vyjádření nutných pro zahájení Vašeho jednání s orgány státní správy, a to ve všech fázích přípravy a realizace Vašeho investičního záměru.

Využití dotací pro financování projektůPrověříme Vám možnost získání dotačních prostředků z jednotlivých operačních programů EU a fondů ČR pro Vaše projekty.

Průzkumné a geologické práceNabízíme provádění a zajištění průzkumných geologických prací se zaměřením na inženýrskogeologický průzkum a hydrogeologický průzkum pro získání inženýrskogeologických a hydrogeologických parametrů území, dále se zaměřením na průzkum kontaminace horninového prostředí, pro stavebnictví, vodní hospodářství, průzkum starých ekologických zátěží a sanaci území. Dále nabízíme zhotovení návrhů, realizaci a provoz...

Laboratoř mechaniky zemin, geotechnické práceNabízíme provádění a zajištění vzorkování a realizaci polních a laboratorních testů ve vlastní zkušební laboratoři pro potřeby staveb. Dále nabízíme provedení kontrolních zkoušek zhutnění zemin a sypanin.

Expertní a poradenská činnostPro provozovatele technologických zařízení nabízíme zpracování provozních řádů a havarijních plánů dle požadavků legislativy (dle zákona č. 185/2001 Sb., dle zákona č. 86/2002 Sb. a dle zákona č. 254/2001 Sb.). Dále pak zpracování žádostí o integrované povolení (IPPC) a jejich změn dle zákona č. 76/2002 Sb., EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. a v neposlední řadě také zpracování analýz rizik, supervizní činnost ...

 
 
 
sgs-logo (1K) sgs-logo (1K)