ENVIprojekt
 

Krajinné inženýrství a udržení vody v krajině

Komplexní projekční, inženýrský a dotační servis
VODA / KRAJINA / ODPADY

 

Řešíme následky sucha a pomůžeme Vám udržet vodu v krajině:

 • úpravy drobných vodních toků
 • výstavba a obnova nádrží za účelem zachycení a akumulace srážkové vody
 • využití dešťové vody v obcích
 • mokřady a biotopy
 • rybníky

 

 Nabízíme:

 • návrh
 • geologický a hydrogeologický průzkum
 • legislativní zajištění
 • projektová dokumentace
 • dotační management
 • autorský a technický dozor při provádění

 

 
 
 
sgs-logo (1K) sgs-logo (1K)