ENVIprojekt
 

Projektový managment

Společnost ENVIprojekt využívá nejnovějších poznatků v oblasti plánování, efektivního řízení a koordinace prací při realizaci velkých projektů (LogFrame, Microsoft Projekt).

  • management projektu  firmy nabízí řízení a realizaci projektů různé kategorie – jak jednoduchých (malé, krátkodobé projekty), tak speciálních či komplexních, které už jsou dlouhodobým řešením nakládání s odpady pro jejich zadavatele (objednavatele)
  • v předinvestiční fázi projektu nabízí firma vypracování tzv. studie proveditelnosti = feasibility study, technicko – ekonomické studie, která slouží zákazníkovi při jeho konečném rozhodování o realizaci projektu. Tato studie proveditelnosti vyhodnocuje a definuje projekty ze všech podstatných hledisek a v jejich vzájemných souvislostech.
  • dále pak v rámci projektového managementu firmy poskytuje společnost ENVIprojekt s.r.o. podporu při získávání potřebných finančních zdrojů nutných pro realizaci projektu.


 
 
 
sgs-logo (1K) sgs-logo (1K)