ENVIprojekt
 
 

OPŽP 2014 – 2020

Operační program Životní prostředí 2014–2020 navazuje na Operační program Životní prostředí 2007–2013. Pro žadatele má v následujících letech přichystáno téměř 2,637 miliardy eur. Řídicím orgánem je Ministerstvo životního prostředí (MŽP), zprostředkujícími subjekty jsou Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR).

Naše firma se specializuje na prioritní osu 3 – odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika:

3.1 - Prevence vzniku odpadů

3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

3.3 - Rekultivace staré skládky

3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže

3.5 - Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

 

Aktuálně jsou vyhlášeny:

68. Výzva
Specifický cíl: 3.1 - Prevence vzniku odpadů
Stav: Probíhá příjem žádostí
Termín pro příjem žádostí: 31.7.2017


84. výzva
Specifický cíl: 3.1 - Prevence vzniku odpadů
Stav: Probíhá příjem žádostí
Termín pro příjem žádostí: 2.1.2019


76. výzva
Specifický cíl: 3.3 - Rekultivace staré skládky
Stav: Probíhá příjem  žádostí
Termín pro příjem žádostí: 30.06.2017


65. výzva
Specifický cíl: 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže

Stav: Probíhá příjem žádostí
Termín pro příjem žádostí: 30.06.2017


77. výzva
Specifický cíl: 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže

Stav: Probíhá příjem žádostí
Termín pro příjem žádostí: 30.08.2017


85. výzva
Specifický cíl: 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Stav: Probíhá příjem žádostí
Termín pro příjem žádostí: 02.01.2019NEVÁHEJTE SE NA NÁS OBRÁTIT, ÚSPĚŠNĚ JSME VYŘÍDILI NA 160 ŽÁDOSTÍ V CELKOVÉM OBJEMU PŘEVYŠUJÍCÍM 1,5 MILIARDY KČ.


 
 
sgs-logo (1K) sgs-logo (1K)