ENVIprojekt
 
 

Vyhlášena nová LXIV. výzva z OPŽP

Oblasti podpory:

4.1 - Zkvalitnění nakládaní s odpady

4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží

3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny

3.1.1. Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE

3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. V žádosti je možno kombinovat projekty podoblastí podpory 3.1.1, 3.2.1 a 3.2.2.

aj.

 


Příklady projektů – vybavení pro sběrné dvory, odpadová centra, kompostárny, překladiště odpadů, drticí a třídicí linky, lisy, manipulační, dopravní technika k separaci, svozu a recyklaci odpadů, nádoby, kontejnery

Příjem žádostí do 19. března 2015

Finanční podpora až 90% způsobilých výdajů

Příjemci podpory: obce, města, svazky, mikroregiony, soukromé subjekty, příspěvkové organizace

Zajistíme: zpracování projektu, žádosti o dotaci, zadávací dokumentace, komplexní služby spojené s administrací projektu po celou dobu jeho udržitelnosti

 

Neváhejte se na nás obrátit, úspěšně jsme vyřídili na 150 žádostí v celkovém objemu více než 1,5 miliardy Kč!

 
 
sgs-logo (1K) sgs-logo (1K)