ENVIprojekt
 
 

PŘÍKLADY NAŠICH PROJEKTŮ

Příklady realizovaných projektů v letech 2013 - 2015

„Kompostárna Velké Pavlovice“, realizace 2013, náklady 38,0mil. Kč, kapacita zařízení  10.000 t/rok. Jedná se o  zařízení k využívání odpadů – kompostování biologicky rozložitelných odpadů a surovin, kód R3.

„Rekultivace skladky TKO Fryšták-Žabárna“, realizace 2014-2015, náklady 37 mil. Kč, plocha rekultivace 2,8ha


„Areál firmy Enviropol s.r.o. Jihlava - II. Etapa" , realizace 2014-2015, náklady 15 mil. Kč, plocha stavby cca 1500m2. Účelem záměru je vybudování nadstřelených betonových boxů pro skladování elektroodpadu (OEEZ)

„OC Petrůvky-dotřídování komunálního odpadu", realizace2015,  náklady stavební část  12,0mil. Kč bez DPH , kapacita zařízení 6.000t/rok. Účelem  záměru je zvýšeni využívaní komunálního odpadu formou mechanického dotřiďovaní.

Kompostárna pro svazek obcí Skládka TKO", realizace  2015, náklady stavební část 12,0mil. Kč bez DPH, kapacita zařízení 5.000t/rok. Účelem záměru je kompostování biologicky degradovatelného materiálu jednoduchým aerobním termofilním samozáhřevným rozkladem.

„Překladiště odpadů Holešov",  realizace 2015, náklady stavební část 4,0mil. Kč , plocha stavby cca 600 m2. Účelem záměru je vybudování zařízení pro nakládání s odpady.

 

 
 
sgs-logo (1K) sgs-logo (1K)