ENVIprojekt

Úvod

V oblasti odpadového hospodářství poskytujeme jak konzultační a legislativní servis, tak vyhotovení studií, projektů a návrhů technologií včetně zajištění výstavby, financování a provozu zařízení.

  • zpracování koncepcí a plánů odpadového hospodářství
  • analýzy současného stavu a návrhy optimalizace  nakládání s komunálními odpady, bioodpady, systémy sběru a svozu odpadů, logistika
  • technologie v odpadovém hospodářství (např. technologie zpracování  biologicky rozložitelných odpadů pro jejich energetické využití), mechanicko-biologická úprava odpadů (MBÚ), centra pro nakládání s odpady, sběrné dvory
  • studie proveditelnosti
  • informační kampaně ke třídění komunálního odpadu
 
 
 
sgs-logo (1K) sgs-logo (1K)