ENVIprojekt

Studie proveditelnosti

Realizovatelnost projektů většího rozsahu je firmou ENVIprojekt ověřována od samého počátku projektových prací. Je třeba si klást otázky zaměřené na jeho potřebu, účelnost, vhodnost a možnosti realizace. Mezi nejvíce propracované a v široké míře používané metody posuzování realizovatelnosti projektu patří „studie proveditelnosti“, tzv. feasibility study.

Studie proveditelnosti je pro klienta (zákazníka) jedním z nejdůležitějších podkladů pro rozhodnutí, zda projekt realizovat či nikoliv.

 
 
 
sgs-logo (1K) sgs-logo (1K)