ENVIprojekt

Nabízíme provádění a zajištění průzkumných geologických prací  se zaměřením na inženýrskogeologický průzkum a hydrogeologický průzkum pro získání inženýrskogeologických a hydrogeologických parametrů území, dále na průzkum kontaminace horninového prostředí, pro stavebnictví, vodní hospodářství, průzkum starých ekologických zátěží a sanaci území. Dále nabízíme  zhotovení návrhů, realizaci a provoz  monitorovacích systémů  k sledování kvality vod, zemin, ovzduší, skládkového plynu (bioplynu), pachových látek, vlivu zařízení na stav fauny a flory a stability skládkového tělesa především u skládek  odpadů, míry hutnění odpadů, výpočtu volné kapacity skládek, vyhodnocení plnění závazných podmínek integrovaného povolení zařízení.
 

  • Inženýrskogeologický  průzkum
  • Hydrogeologický průzkum
  • Průzkum kontaminace horninového prostředí
  • Komplexní eko-monitoring

 

V rámci inženýrskogeologických průzkumů zajišťujeme a provádíme:

  • ověření základových poměrů všech druhů staveb
  • průzkum sesuvných a rizikových území
  • stabilitní výpočty území a zemních těles
  • práce prováděné hornickým způsobem
  • posouzení vhodnosti místních zemin pro realizaci minerálního těsnění skládek, včetně průkazních zkoušek
 
 
 
sgs-logo (1K) sgs-logo (1K)