ENVIprojekt

Hydrogeologický průzkum a průzkum kontaminace horninového prostředí

V oblasti průzkumu, zajištění a ochrany vodních zdrojů zajišťuje firma ENVIprojekt celý komplex služeb, jejichž cílem je získání informací o hydrogeologických poměrech  k zajištění jak zdroje podzemní vody, tak způsob jeho ochrany. Účelem hydrogeologického průzkumu je upřesnění lokalizace vrtných prací na základě výsledků, např. geofyzikálních měření,  požadavku zákazníka na vydatnost  a kvalitu vody jímacích objektů.

V posledním období se průzkumné práce zaměřují především  na průzkum kontaminace horninového prostředí. Tento průzkum je zaměřen na získání poznatků o charakteru, rozsahu a intenzitě znečištění (kontaminace) a ověření přírodních a technických podmínek k návrhu sanačních technologií.

Zabezpečujeme a provádíme komplexní průzkum kontaminace horninového prostředí (podzemní voda, zeminy, půdní vzduch) a stavebních konstrukcí všech typů – nadzemních i podzemních částí

 
 
 
sgs-logo (1K) sgs-logo (1K)