ENVIprojekt

Nabízíme provádění a zajištění vzorkování  a realizaci polních a laboratorních testů ve vlastní zkušební laboratoři pro potřeby  staveb. Dále nabízíme provedení kontrolních zkoušek zhutnění zemin a sypanin.

Při provádění zkoušek vycházíme z ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin. Máme zkušenosti s kontrolou mechanického zhutnění zemin v přirozeném uložení a sypanin z rozpojených hornin nebo odpadových materiálů, vznikajících při průmyslové výrobě a úpravě nerostných surovin, použitých na budování zemních objektů dopravních a vodních staveb, skládek odpadů, násypů pro zakládání pozemních a průmyslových staveb, zásypů apod.

  • kontrola zhutnění zemin a sypanin
  • vzorkování a realizace polních a laboratorních testů ve vlastní zkušební laboratoři pro potřeby staveb

 


 
 
 
sgs-logo (1K) sgs-logo (1K)