ENVIprojekt

Přímé zkušební metody kontroly míry zhutnění :

 • Stanovení objemové hmotnosti a vlhkosti
 • Jemnozrnné zeminy - stanovení parametrů míry zhutnění C, D a rozdílu vlhkostí Δw Hilfovou metodou
 • Hrubozrnné zeminy - relativní ulehlost Id

 

Nepřímé zkušební metody :
Zatěžovací zkoušky statické :

 • Pozemní komunikace
 • Stavby železničních spodků
 • Ostatní druhy staveb

Rázová zatěžovací zkoušky lehkou dynamickou deskou
 
Geodetická kontrolní metoda

Penetrační zkoušky

 • Statické – lehké
 • Dynamické

Laboratorní zkoušky:
V laboratoři firmy ENVIprojekt s.r.o. provádíme následující laboratorní zkoušky:

 • Klasifikační rozbor porušených a neporušených vzorků zemin
 • Proctor standard
 • Objemová hmotnost zemin
 • Meze plasticity
 • Vlhkost zemin
 
 
 
sgs-logo (1K) sgs-logo (1K)