ENVIprojekt

Úvod

Pro stávající i budoucí provozovatele technologických zařízení nabízíme zpracování provozních řádů a havarijních plánů dle požadavků legislativy (dle zákona č. 185/2001 Sb., dle zákona č. 86/2002 Sb. a dle zákona č. 254/2001 Sb.), dále pak žádostí o integrované povolení (IPPC) a jejich změn dle zákona č. 76/2002 Sb., dokumentace oznámení EIA (dle zákona č. 100/2001 Sb.) a v neposlední řadě zpracování ekologických auditů, analýz rizik, supervizní činnost při sanacích starých ekologických zátěží, ekologické audity,  implementace ISO (QMS, EMS).

  • zpracování kompletní dokumentace žádosti o integrované povolení, dokumentace žádosti o změnu integrovaného povolení, služby spojené s vyjednáváním podmínek provozu ve správním řízení až k vydání samotného rozhodnutí o integrovaném povolení
  • zpracování oznámení záměru, dokumentace EIA a oponentních posudků, včetně projednání se správními orgány
  • zpracování provozních a havarijních řádů veškerých zařízení

  • zpracování základního hodnocení rizik ekologické újmy
  • zpracování ekologických auditů
  • zpracování analýz rizik
  • realizace supervizní činnosti pro analýzy rizik a při sanačních pracích 
  • implementace ISO (QMS 9001:2000, EMS 14 001:2004)

 


 
 
 
sgs-logo (1K) sgs-logo (1K)