ENVIprojekt

Provozní řády a havarijní plány

Provozní řád zařízení je pro provozovatele důležitý dokument, pomocí kterého je řízena činnost v zařízení nebo ve  výrobě. Kvalita zpracování a projednání (vyjednání podmínek provozu se správním a kontrolním orgánem) tohoto dokumentu ve velké míře ovlivní bezproblémový provoz zařízení.

Havarijní plán dle zákona č. 254/2001 Sb. je nezbytným dokumentem pro ta zařízení, ve kterých je nakládáno s vodám závadnými látkami. Bez schváleného havarijního plánu nelze takové zařízení zkolaudovat.

Naše firma nabízí kompletní zpracování Provozních řádů pro zařízení dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, pro zařízení dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a havarijních plánů pro zařízení dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, včetně příloh a jejich projednání se správními orgány, kontrolními orgány a orgány veřejného zdraví. 
 
 
sgs-logo (1K) sgs-logo (1K)