ENVIprojekt

Ekologické audity

Kvalitně zpracovaný ekologický audit je neopomenutelným podkladem při převodu nemovitostí výrobního charakteru, objektů infrastruktury, popřípadě pozemků. Ekologický audit má za úkol podrobně zhodnotit působení činnosti firem na životní prostředí. Vyhodnotí a kvantifikuje ekologická rizika souvisejících s danou nemovitostí, ale také navrhne opatření směřujících ke zmírnění a odstranění negativního vlivu na životní prostředí.

Je nezbytným podkladem k posouzení plnění legislativních požadavků v oblasti životního prostředí  a podkladem pro zavádění EMS podle normy ISO 14001.

V oblasti ekologických auditů nabízíme:

  •  zpracování ekologického auditu, jako součásti projektů a privatizačních projektů prováděných podle platné legislativy
  • zpracování ekologického auditu pro investiční fondy, státní i soukromé podniky podle jejich specifických požadavků
  • vyčíslení ekologických škod
  • projednání ekologických auditů s orgány státní správy
  • odbornou pomoc při získávání finančních prostředků na opatření k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí
 
 
 
sgs-logo (1K) sgs-logo (1K)