ENVIprojekt

Analýzy rizik

Analýzy rizik slouží jako nástroj pro posuzování rizik souvisejících se znečištěním horninového prostředí (zemin, podzemní vody, půdního vzduchu), stavebních konstrukcí skládek odpadů, obecně označovaných jako ekologické zátěže. Analýza rizik je mnohdy nepostradatelným podkladem pro rozhodnutí státních orgánů a stanovení priority realizace nápravných opatření.

 V oblasti analýzy rizik nabízíme

  • zpracování analýzy rizik dle platného Metodického pokynu MŽP pro analýzu rizik
  • doplňující průzkum kontaminace horninového prostředí, určení migračních cest kontaminace
  • výpočet a kvantifikace rizika podle příslušných metodik
  • předběžný návrh finančního ohodnocení ekologických škod
  • projednání analýzy rizik s orgány státní správy i dalšími partnery
  • poradenskou činnost při přípravě podkladů a projednání žádosti o uzavření smlouvy s Ministerstvem financí
 
 
 
sgs-logo (1K) sgs-logo (1K)