ENVIprojekt

Supervizní činnost

 Supervizní činnost je definovaná jako nezávislá kontrola při provádění sanačních projektů, rekultivačních prací apod.  Cílem supervizní činnosti je kontrola (odborný dohled) a sledování efektivity vynakládaných finančních prostředků, dodržování požadovaných kvalitativních parametrů díla, dodržování postupu prací dle schválené projektové dokumentace, platné legislativy a technických norem, dodržování časového průběhu prací. Výsledky supervizní činnosti jsou zaznamenávány v jednotlivých protokolech z dokumentovaných kontrol ve stavebních denících a dále jsou pak zpracovávány a předkládány dílčí etapové zprávy a závěrečné zpráva.  

 
 
 
sgs-logo (1K) sgs-logo (1K)